Kurz: ITIL V3 Continual Service Improvement

Popis kurzu

Toto školenie vedie nielen k získaniu samostatnej kvalifikácie pre oblasť Continual Service Improvement (priebežné zlepšovanie služb), ale je zároveň jedným z modulov životného cyklu vedúceho k získaniu kvalifikácie odbornej úrovne ITIL Expert. Školenie sa zaoberá všetkými aspektami obalsti Continual Service Improvement a vychádza z manuálu ITIL V3. Súčasťou školenia je formálne preskúšanie (komplexné preskúšanie bez možnosti použitia učebníc formou multiple-choice s ôsmimi otázkami, na ktoré je potrebné odpovedať v čase 90 minút, pre úspešné vykonanie skúšky musia študenti dosiahnuť 70% správnych odpovedí). Uvedená cena neobsahuje poplatok za certifikačnú skúšku.Obsah kurzu

Following the completion of this course, the candidate will know:

 • The importance of Service Management as a Practice concept and Continual Service Improvement Principals, Purpose and Objective
 • How all processes in ITIL Continual Service Improvement interact with other Service Lifecycle Processes
 • The sub-processes, activities, methods and functions used in each of the ITIL Continual Service Improvement processes
 • The roles and responsibilities within ITIL Continual Service Improvement and the activities and functions to achieve Service Improvement excellence
 • Technology and implementation considerations surrounding ITIL Continual Service Improvement
 • Challenges, Critical Success Factors and Risks associated to ITIL Continual Service Improvement
 • Participants will also gain the knowledge necessary to prepare for the “ITIL Certificate in Continual Service Improvement” examination from EXIN, ISEB or APM Group. This certificate is worth 3 credits in the ITIL Version 3 Qualification Scheme. Formal examination: this is a closed book complex graded multiple-choice examination with 8 questions to be answered in 90 minutes. Students must get 70% correct in order to pass. Exam can be taken with APMG, EXIN or ISEB.
 • For more info about this course please open datasheetCieľová skupina

 • The main target group for the ITIL Intermediate Qualification: Continual Service Improvement includes, but is not restricted to, CIOs, CTOs, managers, supervisory staff, team leaders, designers, architects, planners, IT consultants, IT audit managers, IT security managers, service test managers and ITSM trainers.
 • IT professionals working within or about to enter a Continual Service Improvement environment and requiring a detailed understanding of the processes, functions and activities involved
 • Individuals seeking the ITIL Expert in IT Service Management for which this qualification is one of the prerequisite modulesPoznámka k cene

27060 CZKKontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com


Organizátor