ITIL V3 Managing Across The Lifecycle

Popis kurzu

Managing Across the Lifecycle je posledním ze školících modulů Service Lifecycle/Service. Vede k získání odborného certifikátu ITIL Expert in IT Service Management. Účelem tohoto školicího modulu a s ním spojené zkoušky je předat, přezkoušet a potvrdit znalosti celého obsahu publikací popisujících ITIL V3, a to se zaměřením na cíle, účel, procesy, funkce a činnosti v oblasti obchodní, řídící a kontrolní a na rozhraní a interakce mezi procesy, jimiž se zabývá pět základních publikací věnovaných verzi 3. Součástí školení je formální přezkoušení (komplexní přezkoušení bez možnosti použití učebnic formou multiple-choice s osmi otázkami, na které je třeba odpovědět v čase 90 minut; každá otázka má čtyři možné odpovědi v bodové hodnotě 0 až 5; podmínkou úspěšného složení zkoušky je zisk 28 bodů z maximálního možného počtu 40 nebo dosažení 70% správnosti odpovědí). Uvedená cena neobsahuje poplatek za certifikační zkoušku.

Obsah kurzu

Candidates can expect to gain competencies in the following upon successful completion of the education and examination components related to this certification:

 • Understanding IT Service Management Business and Managerial Issues
 • Managing the Planning and Implementation of IT Service Management
 • Management of Strategic Change
 • Risk Management as a practice
 • Understanding Organizational Challenges
 • Service Assessment methods and purpose
 • Understand and be able to use Complementary Industry Guidance
 • Formal examination: this is a closed book scenario based multiple-choice examination with 8 questions to be answered in 90 minutes. Each question will have 4 possible answers worth from 0 to 5 points. Students must get 28 points out of a possible 40 or 70% correct in order to pass.

Cieľová skupina

The main target group for the ITIL Intermediate Qualification: Managing Across the Lifecycle Certificate includes but is not restricted to:

 • CIOs, CTOs, managers, supervisory staff, planners, IT consultants and ITSM trainers involved in the ongoing management, coordination and integration of activities and processes across the Service Lifecycle
 • Individuals seeking the ITIL Expert certification in IT Service Management for which this qualification is the final mandatory module leading to the Expert certification
 • Those pursuing the Advanced Service Management Diploma for which the ITIL Expert certification is a prerequisite
 • Individuals interested in acquiring a business and management level understanding of the ITIL V3 core Lifecycle and how it may be implemented to enhance the quality of IT service provision within an organization
Poznámka k cene

1938 EUR

Kontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com