Managing 3PAR Disk Arrays

Popis kurzu

Tento kurz predstavuje hardware a architektúru 3PAR a dáva administrátorom pohľad do konceptov rodiny polí 3PAR. Študenti počas kurzu preskúmajú Virtual Volumes a Thin Provisioning a vykonávanie správcovských úloh pomocou grafického rozhrania aj príkazové riadky. Kurz sa ďalej venuje lokálnym a vzdialeným kópiám dát, hláseniu, plánovaniu a správe diskovej kapacity. Praktické cvičenia nie sú súčasťou školenia.

Obsah kurzu

At the conclusion of this course you should be able to:

 • Explain the HP 3PAR current hardware offerings: including the 7000 series, 7000c series, and the V-Series (10000)
 • Know the numbering schemes for the HP 3PAR hardware components (controllers, physical disks, ports)
 • Understand data flow and communication concepts in an HP 3PAR controller node
 • Use Management Console and CLI and SSMC to perform administrative tas­ks
 • Set-up a Common Provisioning Group (CPG)
 • Create a Thin Provisioned Virtual Volume (TPVV) and a Thin Dedup Virtual Volume (TDVV)
 • Use Autonomic Groups (Host Sets and Volume Sets) to simplify provisioning storage
 • Change volume RAID, availability, and service levels using Dynamic Optimization
 • Work with Virtual Lock for Virtual Volumes and Snapshots
 • Administer Virtual Volumes using the CLI, SSMC, and Management Console to manage space
 • Create a Virtual Copy Volume (Snapshot)
 • Convert a Virtual Volume from fully-provisioned to thin-provisionedv
 • Use HP 3PAR info to analyze luns presented to hosts
 • For more info about this course please open datasheet

Cieľová skupina

HP 3PAR administrators who desire training on basic concepts and best practices needed to administer the array.

Poznámka k cene

36900 CZK

Kontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com

Organizátor