Kurz: PRINCE2® Foundation

Popis kurzu

Metodika PRINCE2™ je medzinárodne uznávané chápanie projektového riadenia z pohľadu „best practice“, a to tak vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore. Tento kurz sa zaoberá riadeným prístupom PRINCE2 k vedeniu projektov a je kombináciou vstupov a praktických ukážok, ktoré sprostredkovávajú teóriu a praktické uplatnenie princípov tejto metodiky. Súčasťou tohoto kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu. Uvedená cena neobsahuje poplatok za certifikačnú skúšku.Obsah kurzu

Learn how to:

  • Understand the benefits and principles underlying a structured approach to project management.
  • Operate effectively with colleagues and managers within a structured project management environment.
  • Understand the PRINCE2 method at the Foundation level.
  • For more info about this course please open datasheetCieľová skupina

  • This course is intended for any organization or individual seeing the need for a controlled approach to managing its projects; it is especially suitable for Project Managers, Project Support, Team Members and managers from any discipline who are responsible for assuring project success)
  • Senior managers who wish to understand how decision-support information is created and passed to appropriate managers)
  • Individuals seeking the Foundation examination and certification; individuals seeking the Practitioner examination and certification must consider HF401 – PRINCE2 Foundation and Practitioner or HF403 – PRINCE2 Practitioner exam)Poznámka k cene

14490 CZKKontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com


Organizátor