PRINCE2® Foundation & Practitioner

Popis kurzu

Metodika PRINCE2™ je medzinárodne uznávané chápanie projektového riadenia z pohľadu „best practice“, a to tak vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore. Tento kurz sa zaoberá riadeným prístupom PRINCE2 k vedeniu projektov a je kombináciou vstupov a praktických ukážok, ktoré sprostredkovávajú teóriu aj praktické uplatnenie jej princípov. Kurz predstavuje jednu zaujímavú prípadovú štúdiu, ktorá názorným spôsobom demonštruje prístupy a chápanie metodiky PRINCE2. Súčasťou tohoto kurzu je osvedčenie o absolvovaní. Uvedená cena neobsahuje poplatok za certifikačnú skúšku.

Obsah kurzu

Learn how to:

  • Understand the benefits and principles underlying a structured approach to project management.
  • Apply the principles of PRINCE2 within a work environment.
  • Operate effectively with colleagues and managers within a structured project management environment.
  • Understand the PRINCE2 method at the Foundation and, where chosen, the Practitioner levels.
  • For more info about this course please open datasheet

Cieľová skupina

  • This course is intended for any organization or individual seeing the need for a controlled approach to managing its projects. It is especially suitable for Project Managers, Team Members and managers from any discipline who are responsible for assuring project success)
  • Senior managers who wish to understand how decision-support information is created and passed to appropriate managers)
  • Individuals seeking the Foundation exam certification and the Practitioner exam certification)
Poznámka k cene

24980 CZK

Kontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com