DETAIL KURZU

PMP® Exam Prep Boot Camp

Popis kurzu

Tento zrýchlený kurz je určený účastníkom, ktorý sa chcú pripraviť na skúšku PMP®. Kurz sa zameriava na päť postupov PMBOK® Guide a na deväť teoretických oblastí, a okrem inéo takisto na veľmi dôležitú tému profesnej zodpovednosti. Zoznámite sa s kľúčovými pojmami uplatňovanými v projektovom riadení. Získate potrebný teoretický základ k úspešnému absolvovaniu skúšky. Súčasťou kurzu je aj zodpovedanei vzorových skúšobných otázok. Uvedená cena neobsahuje poplatok za certifikačnú skúšku.

Obsah kurzu

Upon completion of this course, you will be able to:

  • Examine your approach to learning, studying, and test taking.)
  • Evaluate your strengths and weaknesses.)
  • Recognize the critical terms and concepts within the project management framework.)
  • Demonstrate knowledge of the key elements of each of the project management processes.)
  • Describe the interactions among the processes.)
  • Determine those areas that are important to study versus others that are „nice to know“.)
  • Explain the key points in terms of professional responsibility in project management.)
  • Avoid common pitfalls associated with taking the exam.)
  • For more info about this course please open datasheet

Cieľová skupina

This course is intended for project professionals who are qualified to sit for and seek to pass the PMP® exam. This course is intended for project managers, program managers, team leaders, team members who want to hone their study skills to pass the PMP® exam so that they can stand out to employers and maximize their earning potential.

Poznámka k cene

36900 CZK

Kontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com

Hodnotenie