DETAIL KURZU

Verifying and Validating the Solution

Popis kurzu

Naučte sa zmierniť konflikty, znížiť počet chýb a zvýšiť spokojnosť zákazníkov prostredníctvom implementácie postupov na overenie a validáciu požiadaviek. Zdokonalte svoje schopnosti písať kvalitnú dokumentáciu. Objavte modely, ktoré riadia správu požiadaviek. Zaveďte súlad s priemyslelnými štandardmi. Vytvorte postupy na spätnú sledovateľnosť požiadaviek. Prispôsobte základné prvky overovaných postupov rôznym vývojovým podmienkam. Zredukujte réžiu upravením prístupu ku sledovateľnosti na úroveň projektového rizika. Naučte sa, ako viesť zákazníka a tím vývojárov počas „user acceptance“ testov.

Obsah kurzu

After completing this course students will be able to:

  • Understand the fundamentals and best practices for solution assessment and validation.
  • Capture and document transitional requirements.
  • Finalize all requirements and prepare for solution assessment and validation.
  • Determine how closely the proposed solution meets stakeholder and solution requirements.
  • Determine whether the organization can make effective use of the solution.
  • Achieve customer acceptance of the constructed solution.
  • For more info about this course please open datasheet

Cieľová skupina

This course is tailored for business analysts and related professionals who want to make informed decisions about the needs of the organization and document them as business and project requirements.

Poznámka k cene

24600 CZK

Kontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com

Hodnotenie