Kurz: Manažer kvality dle ISO 9001:2015

Popis kurzu

Kurz Vás nejen seznámí s normami ISO 9001:2015 a ISO 9004, výkladem jejich požadavků v kontextu managementu kvality. Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy ISO 9001:2015 a naučí Vás, jak požadavky normy úspěčně aplikovat v praxi při implementaci systému managementu kvality. Kurz Vás zároveň seznámí jaká je návaznost a vzájemná vazba mezi normami řady ISO 9001, ISO 31000 a ISO 9004. Kurz je zakončen písemnou zkouškou. V případě úspěšného složení zkoušky Vám bude vystaven certifikát „Manažer QMS“. Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně naplánovat, řídit a ukončit projekt implementace a provozování QMS.Cieľová skupinaKontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com


Organizátor