International Material Data System: Upgrade to ver. 11 (IMDS3)

Popis kurzu

Kurz je určen pro uživatele systému IMDS pro obnovení znalostí, obsahuje seznámení s novými funkcemi systému v souladu s upgrady od verze 4.0 – 11.0 v průběhu posledních 3 let, nebo také jako doplňující kurz/rekapitulace pro samouky.

Obsah kurzu

Opakování – základní pojmy a procesy, novinky v legislativním prostředí IMDS (aktualizace ELV Annex II, REACH, právní statut MDS), přihlášení do systému Nové funkce:

  • Podpůrné funkce infrastruktury (heslo, test prostupnosti sítě, zobrazení informací o uživateli, atd.)
  • Podpůrné administrační funkce (report uživatelů ve firmě, MDS administrace, kontaktní osoby)
  • Podpůrné uživatelské funkce (IMDS event notification, MDS statistika, IMDS administrátoři ve firmě)
  • Vyhledávání MDS a tiskové výstupy – výsledky vyhledávání a řazení, tisk MDS reportu, informace o uživatelích, kontaktních osobách IMDS
  • Vytváření MDS materiálů – symboly, GADSL základní látky, kódy užití, recykláty, kontrolní procedury IMDS vs. kontrolní procedury příjemců
  • Změna polohy uzlu, kopírování a náhrada uzlu, úprava vloženého uzlu, využití analýzy při hledání MDS s „problémovými uzly“
  • Žádanka o MDS jako nástroj eliminace nečastějších chyb (možnosti žádanky, vytvoření a zpracování žádanky) Stručná prezentace služeb IMDS – Reorganizace IMDS, Pokročilá rozhraní (placená)

Cieľová skupina

  • Uživatelé systému IMDS se znalostí základních procesů IMDS, kteří se chtějí podrobně seznámit s novými funkcemi systému
  • Uživatelé systému IMDS, kteří absolvovali školení IMDS1 v období po květnu 2006
Poznámka k cene

408 EUR

Kontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com