SOA for Business Analysts

Popis kurzu

Tento workshop poskytuje vodítko při uplatňování analytických technik s cílem porozumět nastavení řízení orientovaného na služby a zajistit, aby dodaná architektura obchodních služeb dostatečným způsobem splňovala požadavky na flexibilitu a konsistenci řízení.

Obsah kurzu

After completing this course, you will be able to:

 • For business managers and analysts to understand how SOA can influence business design opportunities and how in turn business design drives requirements for SOA
 • To understand key governance criteria for delivery of information solutions that properly reflects the business requirements for adaptability, standardization and customization
 • For architects, program managers and senior developers to understand how business requirements should be established and communicated to provide a systematic basis for SOA governance
 • Introduce and explain the basic analysis concepts and how they are related
 • Introduce techniques for producing deliverables using these concepts
 • Provide the SOA context for business analysis – giving examples of how deliverables are used for service-based business design and service-oriented system design
 • Provide methodology for developing input to SOA based policy and business requirements
 • Provide templates for relevant deliverables
 • For more info about this course please open datasheet

Cieľová skupina

 • Business Analysts
 • IT Architects
 • IT Program/Project Managers
 • Other Senior IT and business professionals involved in business modeling and capturing business requirements for SOA
Poznámka k cene

918 EUR

Kontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com