Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (20412)

Popis kurzu

Tento pětidenní kurz je třetím po sobě navazujícím kurzem, který seznamuje studenty se správou operačního systému Windows Server 2012 a síťových služeb, které poskytuje. Účast předpokládá předchozí znalosti z kurzů MOC 20410 a MOC 20411, které se věnovaly základům a detailům správy serverů a základních technologií těchto operačních systémů. Posluchači nemusí mít znalosti starších operačních systémů, jako je Windows Server 2008. Pokud studenti tyto znalosti již mají, je pro ně vhodnější kurz MOC 20417, který jen doplňuje novinky na verzi Windows Server 2012.

Obsah kurzu

 • Pokročilé techniky DHCP
 • Pokročilé techniky DNS
 • Správa IP adres a IP Address Management (IPAM)
 • iSCSI úložiště
 • BrancheCache
 • Optimalizace technologií úložišť dat
 • Pojem Dynamic Access Control
 • Správa a řešení potíží Dynamic Access Control
 • Network Load Balancing (NLB)
 • Implementace rozložení zátěže a jeho principy
 • Vysoká dostupnost s NLB
 • Vysoká dostupnost s technologií Failover Clustering
 • Regionální cluster s technologií Failover Cluster
 • Virtualizace Hyper-V a vysoká dostupnost
 • Správa komplexních prostředí Hyper-V pomocí Virtual Machine Manager (VMM)
 • Zálohování a obnova nástrojem Windows Server Backup
 • Obnova dat a služeb
 • Správa vztahů důvěry v Active Directory
 • Principy a správa replikace AD
 • AD sites a klientské interakce
 • Přehled PKI
 • Nasazení certifikačních autorit AD CS
 • Správa, vydávání a obnova certifikátů a privátních klíčů
 • Pojem Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
 • Nasazení, sledování a řešení potíží s AD RMS
 • Pojem Active Directory Federation Services (AD FS)
 • Implementace AD FS uvnitř jedné organizace
 • Implementace AD FS pro scénáře B2B
 • For more info about this course please open datasheet

Cieľová skupina

Poznámka k cene

1020 EUR

Kontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com