Kurz: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (20412)

Popis kurzu

Tento päťdenný kurz je tretím po sebe nadväzujúcim kurzom, ktorý zoznamuje študentov so správou operačného systému Windows Serve 2012 a sieťových služieb, ktoré poskytuje. Účasť predpokladá predchádzajúce znalosti kurzov MOC 20410 a MOC 20411, ktoré sa venovali základom a detailom správy serverov a základných technológií týchto operačných systémov. Poslucáči nemusia mať znalosti starších operačných systémov, ako je Windows Server 2008. Pokiaľ študenti tieto znalosti už majú, je pre ne vhodnejší kurz MOC20417, ktorý len dopĺňa novinky na verziu Windows Server 2012.Obsah kurzu

 • Pokročilé techniky DHCP
 • Pokročilé techniky DNS
 • Správa IP adres a IP Address Management (IPAM)
 • iSCSI úložiště
 • BrancheCache
 • Optimalizace technologií úložišť dat
 • Pojem Dynamic Access Control
 • Správa a řešení potíží Dynamic Access Control
 • Network Load Balancing (NLB)
 • Implementace rozložení zátěže a jeho principy
 • Vysoká dostupnost s NLB
 • Vysoká dostupnost s technologií Failover Clustering
 • Regionální cluster s technologií Failover Cluster
 • Virtualizace Hyper-V a vysoká dostupnost
 • Správa komplexních prostředí Hyper-V pomocí Virtual Machine Manager (VMM)
 • Zálohování a obnova nástrojem Windows Server Backup
 • Obnova dat a služeb
 • Správa vztahů důvěry v Active Directory
 • Principy a správa replikace AD
 • AD sites a klientské interakce
 • Přehled PKI
 • Nasazení certifikačních autorit AD CS
 • Správa, vydávání a obnova certifikátů a privátních klíčů
 • Pojem Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
 • Nasazení, sledování a řešení potíží s AD RMS
 • Pojem Active Directory Federation Services (AD FS)
 • Implementace AD FS uvnitř jedné organizace
 • Implementace AD FS pro scénáře B2B
 • For more info about this course please open datasheetCieľová skupinaPoznámka k cene

27060 CZKKontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com


Organizátor