Backup and Disaster Recovery in Azure

Popis kurzu

Obsahem kurzu je seznámení s komponentami Azure, které jsou zaměřeny na oblast zálohování a disaster recovery. Jedná se hlavně o Azure Backup a Azure Site Recovery, pomocí kterých lze zálohovat jak cloudové, tak i on-prem prostředí. Scénáře se nebudou probírat jenom po teoretické stránce, ale bude možné si projít postupy konfigurace v Azure prostředí.

Cieľová skupina

Poznámka k cene

270 EUR

Kontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com