Kurz: Emoční inteligence I.

Popis kurzu

Motto: „Přijímáme lidi do práce proto, co umí a propouštíme je proto, jací jsou.“ Vysoká emoční inteligence ovlivňuje úspěch a prosperitu, a tak daleko překračuje trénink běžných dovedností i navyšování odborných znalostí. Špičkový seminář pracuje s prakticky a ihned využitelným systémem, jak porozumět vlivu emocí na naše chování, komunikaci, vedení a řízení, předávání odpovědnosti. Učí nástroje zvládání emocí svých i druhých a stává se základem pro zvládání konfliktů, sebeprezentaci, sebeprosazení, koučování a rozvíjení dalších kompetencí manažerů a leaderů.Obsah kurzu

  • Účastník zná principy emočních a sociálních kompetencí a jejich fungování ve firemním i v soukromém životě
  • Vidí v rozvoji a změně příležitost pro budoucnost
  • Orientuje se v problematice potřeb a přebírá odpovědnost za svou práci a je tím veden k samostatnosti
  • Zaměřuje svou pozornost na svou zralost
  • Zaměřuje se na pozitivní návyky a na jejich posílení a efektivní využití
  • Je pozitivně orientován a motivován v oblasti svého růstu a rozvoje
  • Vidí v rozvoji a změně příležitost pro budoucnost
  • Má pozitivní přístup k překonávání překážek a je kreativní díky uvolnění svého potenciálu
  • Překonává a mění negativní návyky jak svoje tak lidí okolo sebe Školení je vedeno špičkovými lektory. Velký důraz je kladem na praktické využití všech poznatků a tedy vytváření a posilování účastníků. Ti odcházejí ze školení a jsou schopni nové poznatky ihned prakticky uplatnit ve svém profesním i osobním životě.Cieľová skupina

Školení je určeno širokému spektru manažerů, specialistů, team-leaderů a všech dalších zaměstnancůKontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com


Organizátor