To nejlepší z rétoriky Jana Přeučila

Popis kurzu

Školení je zaměřeno na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, zlepšení kvality a účinnosti mluveného projevu, prohloubení schopností vyjadřovat se jasně a zřetelně. Školení pomůže zdokonalit práci s hlasem a gestikulaci, vyhnout se kritickým komunikačním chybám, prohloubit umění vzbudit profesionální dojem, zvýšit možnosti sebeuplatnění, odstranit bariéry v komunikaci, a tak podpořit svůj profesní i životní růst. Pomůže stát se oblíbenou, úspěšnou osobností, člověkem, jenž bude šaramantní a okouzlující zároveň. Naučíte se vystupovat před lidmi tak, abyste je co nejvíce zaujali, přesvědčili, ale zároveň pobavili. Seznámíte se s tím, jak ovládnout trému, jak správně artikulovat a pracovat s hlasem. Jak udržet pozornost a logickou osnovu. Zkrátka, jak být úspěšný řečník a vyhledávaný partner pro prezentace, rozhovory, spolupráci, život.

Obsah kurzu

 • Rétorika v praxi, proč rétorika
 • Příprava textu, Technika výslovnosti
 • „12“ osobností řečníka
 • Modulace a frázování
 • Zjednání pozornosti, zaujetí posluchače
 • Proxemika (vzdálenost)
 • Mikrofon
 • Gestikulace, tréma
 • Praktická cvičení
 • Dílčí i komplexní jazykové projevy
 • Vidoezáznamy připraveného projevu
 • Rozbor projevu

Cieľová skupina

Kurz je určen nejen „ajťákům“, ale i ostatním, kteří musí v rámci své práce předstupovat před své externí i interní klienty, spolupracovníky, obchodní partnery, nadřízené, podřízené, manželky a manžele s cílem je přesvědčit, v dobrém slova smyslu ovlivnit a okouzlit s úsměvem a šarmem

Kontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com

Organizátor