Kurz: Desatero úspěšného manažera

Popis kurzu

Být dobrým manažerem je umění, kterému se lze naučit. V první řadě je třeba dobře znát sám sebe, umět identifikovat své slabé a silné stránky. Školení zahrnuje teoretickou část a praktická cvičení k rozvoji manažerských dovedností a k osvojení si základní manažerské abecedy: jak být autoritou a oporou svému týmu, jak poznat své podřízené, jak motivovat lidi a rozvíjet jejich potenciál, jak řešit konflikty v týmu. Tyto teoretické poznatky doplníme řadou konkrétních příkladů z praxe.



Obsah kurzu

  • Ukázat jaký je rozdíl mezi řízením a vedením
  • Role manažera
  • Vedení lidí dle cílů
  • Zásady zpětné vazby
  • Zásady delegování



Cieľová skupina



Kontaktná osoba

Helena Kazárová
+420 261 307 495
education.czsk@hpe.com


Organizátor