Kurz: Prezentačné zručnosti

Popis kurzu

alebo prečo si vybrať kurz Prezentačné zručnosti od firmy Kopex:

Účastníci sa naučia nutné teoretické základy, ale hlavne praktické postupy pri vytváraní a odprezentovaní prezentácie. Počas kurzu si úcastníci vytvoria prezentáciu.Obsah kurzu

Obsah kurzu

 • analýza – najčastejšie chyby v prezentáciách
 • vytvorenie obsahu prezentácie (fáza prípravy prezentácie)
 • štruktúra prezentácie
 • vytvorenie obsahu tak, aby problematika zaujala poslucháčov
 • ako prezentovať výhody riešenia bez technických detailov
 • zber dát k prezentácii
 • tvorba formálnej stránky prezentácie (fáza prípravy prezentácie)
 • všeobecné pravidlá
 • štylizácia
 • grafická úprava (výber farieb)
 • príprava prezentácie po vizuálnej stránke (grafy, členenie obrazovky, …)
 • prispôsobenie formy prezentácie typu publika, dĺžke, priestorom …
 • prednesenie prezentácie (fáza odprezentovania)
 • prednes a interakcia s publikom
 • zodpovedanie otázok a zvládnutie pripomienok
 • základy verbálnej a neverbálnej komunikácie pri rôznych formách prezentácie
 • práca s prezentačnou technikou (spätný projektor, multimediálny projektor, flipchart, board, …)

Spôsob výučby

Účastníci si všetky získané poznatky okamžite vyskúšajú na praktickom príklade. Učebné texty – rozsah, množstvo textu, veľkosť fontov, obrázky, praktické ukážky – sú navrhnuté podľa posledných pedagogických štandardov. Počet účastníkov je maximálne 10 (minimálne 6) Lektori majú praktické skúsenosti s tvorbou multimediálnych prezentácií pre slovenské a zahraničné firmy (U. S. Steel Košice, Slovalco a.s., Jadrová elektráreň Mochovce, Technometal a.s., SAE Control a.s., Doprastav a.s., …). Praktickým výsledkom výučby na kurze je príprava vlastnej prezentácie každého účastníka, ktorú pred ostatnými účastníkmi odprezentuje. Počas kurzu sú k dispozícii dvaja lektori.Cieľová skupina

manažéri na všetkých stupňoch riadenia, všetci pracovníci potrebujúci prezentovať alebo archivovať materiály aj v inej ako textovej forme (údržba, environmentalis­tika, školitelia, atď.)Certifikát

Osvedčenie o absolvovaní.Kontaktná osoba

Ing. Juraj Haluška, PhD.
+421 905 642 306
mail@kopex.sk


Organizátor