Projektové riadenie (Akreditované MŠ)

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 888 € (740 € bez DPH)
 • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie projektového manažéra,
 • oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o definovaní a plánovaní projektu, zostavení projektového tímu, riadení projektového cyklu, vytvorení správy o projekte a riadení rizík,
 • priblížiť metódy projektového riadenia a normy súvisiace s projektovým riadením,
 • poukázať na problémy, s ktorými sa stretávajú projektoví manažéri v praxi a možnosti riešenia,
 • nadobudnúť praktické zručnosti v oblasti projektového manažmentu.


Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, ktorý ho oprávňuje vykonávať funkciu Projektového manažéra.


V cene sú zahrnuté náklady na lektorov, prenájom miestnosti, školiaci materiál, občerstvenie, 8x obed.

Obsahová náplň

 • Základy projektového riadenia
 • Príprava a plánovanie projektov
 • Riadenie projektov
 • Zostavenie a riadenie projektového tímu
 • Manažment rizík

Bližšie informácie nájdete na www.cems.sk

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 888 €

Dĺžka kurzu: 8 dní

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)