Základy projektového riadenia

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 216 € (180 € bez DPH)
 • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Oboznámiť účastníkov so základnými pojmami z oblasti projektového riadenia, zoznámia sa so znakmi projektu a klasifikáciou projektov
 • Tvorba životného cyklu projektu, jeho jednotlivé fázy
 • Základné modely životného cyklu projektu a faktory výberu vhodného modelu životného cyklu projektu
 • Účastníci sa oboznámia s jednotlivými metódami a technikami používanými pri projektovom riadení (sieťová analýza, CPM, PERT, paretov princíp, ganttov diagram a ďalšie)
 • Ukážka rozdielov medzi projektovým manažmentom a klasickým manažmentom


Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.


V cene sú zahrnuté náklady na lektorov, prenájom miestnosti, školiaci materiál, občerstvenie, obed.

Obsahová náplň

 • Definovanie projektu
 • Životný cyklus projektu
 • Metódy, techniky a technická podpora projektového riadenia
 • Úlohy na projekte

Bližšie informácie nájdete na www.cems.sk

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 216 €

Dĺžka kurzu: 1 deň

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)