Kurz: Riadenie projektov

Popis kurzu

 • Začlenenie projektového riadenia do organizácie a projektová štruktúra
 • Delegovanie a komunikácia projektových úloh a projektová koordinácia
 • Návrh kontrolného systému projektu a kontrola pred realizáciou, počas realizácie a po realizácií projektu
 • Implementácia kontrolingových štruktúr
 • Kritéria hodnotenia efektívnosti projektov
 • Modelovanie strategických rozhodnutí a analýza rizík
 • Analýza odchýlok a ich identifikácia
 • Základné princípy úspešného riadenia zmeny

 

Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.


V cene sú zahrnuté náklady na lektorov, prenájom miestnosti, školiaci materiál, občerstvenie, 2x obed.Obsah kurzu

 • Organizácia projektových činností
 • Kontrola na projekte
 • Kontroling výstupov, termínov, zdrojov a nákladov
 • Vytvorenie správy o stave projektu
 • Efektívnosť projektov
 • Kontroling rizík
 • Riadenie požiadaviek na zmenu a korekčné opatreniaKontaktná osoba


+421 46/547 49 68
cems@cems.sk


Organizátor