DETAIL KURZU

Manažment rizík

Od:

CeMS, s.r.o.

Bojnice

Popis kurzu

  • Identifikácia a posudzovanie rizika
  • Analýza externého a interného prostredia
  • Metódy monitorovania, merania a hodnotenia
  • Základné požiadavky normy ISO 31000
  • Ako navrhnúť proces manažérstva rizík
  • Ako hodnotiť riziko a ako s ním zaobchádzať


Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.


V cene sú zahrnuté náklady na lektorov, prenájom miestnosti, školiaci materiál, občerstvenie, 2x obed.

Obsah kurzu

  • Plánovanie stratégií a opatrení v rizikách
  • Vytváranie procesu riadenia rizík
  • Rizikový manažment ako prevencia kríz
  • Normy a štandardy používané pri riadení rizík

Bližšie informácie nájdete na www.cems.sk

Kontaktná osoba


+421 46/547 49 68
cems@cems.sk

Hodnotenie
Organizátor