Kreatívne riešenie problémov

Popis kurzu

„Výborná pripravenosť lektorky. Tempo vzdelávania mi úplne vyhovovalo. Skvelé príklady v rámci výkladu.“

Kam by sme to došli, keby sme všetci hovorili „Kam by sme to došli?“ A nikto by sa nešiel pozrieť, kam by sme to došli, keby sme šli.

  • Príďte sa dozvedieť viac o svojom kreatívnejšom ja
  • Objavte cestu k zaujímavým nápadom a spôsobom, ako ich realizovať
  • Oboznámte sa s praktickými tipmi na naštartovanie kreativity v bežnom pracovnom živote
  • Osvojte si jednotlivé techniky kreatívneho riešenia problémov zážitkovou formou
  • Naučte sa ako odbúravať strach z odmietnutia nápadu a prejavte svoje kreatívne ja

Obsah kurzu

  • Aké sú moje zdroje kreativity, energie a čo ma brzdí
  • Kam mám nasmerovať svoju kreativitu v práci
  • Štádia tvorivého procesu – ako ich efektívne využiť a k čomu inklinujem
  • Pracovné návyky kreatívnych ľudí (cvičenia na každý deň)

5 techník kreatívneho myslenia (brainstorming, brainpool, náhodný vstup, 5 x prečo, nová formulácia), ktoré využijete pri rozbiehaní projektov, riešení problémov, zefektívňovaní pracovných procesov a pod.)

  • Ako eliminovať prvoplánové návrhy riešení (technika rolestormingu)

Forma vzdelávania: in­teraktívny tréning

Metódy vzdelávania: krát­ke teoretické vstupy, skupinové a modelové situácie, riadená diskusia, praktický nácvik, spätná väzb

Cieľová skupina

Kurz je pre všetkých, ktorí chcú pristupovať k pracovným problémom kreatívnejšie a efektívnejšie.

Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.

Kontaktná osoba

Mária Pipová
+421 2/642 828 81
mega@megaeducation.sk

Organizátor