DETAIL KURZU

Manažment konfliktov

Od:

KOPEX s.r.o.

Košice

Popis kurzu

alebo prečo si vybrať kurz Manažment konfliktov od firmy Kopex:

Názov kurzu Manažment konfliktov a nie Riešenie konfliktov nie je náhodný. Dobré konflikty posúvajú firmy vpred, zatiaľ čo obchádzanie konfliktov môže firmu zlikvidovať. V známej knihe J.Collinsa „Z dobrého skvelé“ istý manažér firmy, ktorá stratila miliardy dolárov, opísal svoje dojmy takto: „Z mojich prvých dvoch porád manažmentu som odišiel úplne vyvedený z rovnováhy. Nielenže sa mi nepodarilo vyvolať žiaden konflikt, ale neodzneli ani žiadne pripomienky. Všetci čakali, odkiaľ fúka vietor.“

Na kurze sa naučíte, ako využívať konflikty pre rozvoj firmy i vlastnej osobnosti. Naučíte sa, kedy ustúpiť zo svojich pozícií, kedy vyprovokovať konflikt, kedy ho naopak utlmiť a neriešiť a kedy konflikt vecne vyriešiť.

Obsah kurzu

  • Uvedomenie si základných vrstiev konfliktu – obsah, emócie.
  • Emocionálne konflikty vyplývajúce z určitých protichodných povahových vlastností. Pochopenie základných povahových typov, testovanie sa na typ osobnosti, identifikácia toxických (konfliktných) vzťahov medzi určitými typmi osobností.
  • Emocionálne konflikty vyplývajúce z postojov, ktoré sme si vedome alebo nevedome osvojili v prostredí, v ktorom sme boli vychovávaní.
  • Riešenie emocionálnych konfliktov.
  • Príčiny vzniku obsahových konfliktov.
  • Riešenie obsahových konfliktov.
  • Prípadová štúdia na riešenie obsahových konfliktov – problémov.
  • Riešenie konfliktu účastníkov kurzu.
  • Prezentácia konfliktu účastníkov kurzu.
  • Riešenie konfliktu – nástroj podporujúci tvorbu nových myšlienok, postupov, prístupov.

Cieľová skupina

podnikatelia, vlastníci, manažéri a odborní pracovníci, zamestnanci

Certifikát certifikát Kopex

Kontaktná osoba

Juraj Haluška
+421 905 642 306
mail@kopex.sk

Hodnotenie
Organizátor