JESENNÁ ŠKOLA VÝROBNÝCH MAJSTROV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Výhody, ktoré vám workshop prinesie:

 • Rýchlo zefektívnite svoju prácu a dosiahnete výrobné ciele
 • Zlepšíte svoju schopnosť viesť porady a prezentovať výsledky nadriadeným
 • Zistíte, ako motivovať a poskytovať spätnú väzbu
 • Budete vhodnejšie komunikovať tak, aby ste predišli nedorozumeniam
 • Získate nástroje na riešenie konfliktov na pracovisku
 • Naučíte sa účinne delegovať a vylepšíte svoj timemanagement
 • Získate praktické zručnosti riešenia problémov vo výrobe
 • Budete mať praktické znalosti metód neustáleho zlepšovania a štíhlej výroby

Možno Vaši majstri,supervízori alebo tímlídri potrebujú pomoc. Možno sú frustrovanýz nedostatku znalostí a narastajúcich požiadovok firmy.

Predstavte si ideálnehomajstra. Majstra, ktorý je skvelý líder. Rozumie operátorom, skvele vychádza s nadriadenými.Vzniknuté problémy rieši s ľahkosťou. Má skvelé výsledky.

Skvelý výrobný majster Vám dáva možnosť vyhnúť sa personálnym problémom. Vyhnete sa stratám vo výrobei problémom s disciplínou.

Môžete sa 100% spoľahnúť, ževýroba je pod kontrolou. Investíciou do kvalitného rozvoja svojho majstra získate výhodu oproti konkurencii.

Pre koho je školenie určené? 

Školenia zamerané na rozvojvýrobných majstrov sú väčšinou časové náročné. Vedúci pracovníci sú mimo firmy neraz týždeň a viac. Takýto program nemusí byť pre firmy vždy výhodný. Naviac informácie sú podávané zložito a tak sa vedomosti míňajú účinku.

Náš program pre výrobnýchmajstrov je vyvážený z hľadiska teórie aj praxi. Majster sa vzdeľávav kľúčových oblastiach ako je komunikácia, výroba, kvalitaa líderstvo.  4-dňový workshop jeplný príkladov a praktických úkážok. Z našimi účastníkmi riešime ichskutočné problémy z praxe.


Majstri, team lídri, supervízori a THP. Otvorené pracovné skupiny do 12 členov.

Ako dlho trvá školenie? 

4-denný workshop, kde je maximálne efektívne skoncentrované know-how z oblasti komunikácie, riadenia tímu a riadenia výroby. Ľudia z výroby nemajú čas na dlhé tréningy. 


Obsahová náplň

Komunikácia vo výrobe
 • Ako komunikujeme
 • Riešenie konfliktov
 • Ako pripraviť a viesť efektívnu poradu
 • Časový manažment
 • Delegovanie
Riadenie výroby , metódy LEAN
 • Plytvanie a Pridaná hodnota

 • Vybrané nástroje a techniky štíhlej výroby

 • Hodnotový tok

 • Proces,analýza procesu
 • Ťahový systém

 • Jednokusový výrobný tok (one piece flow)

 • Poriadoka a čistota (5S), Ergonómia

 • Hodnoty, tímová práca
, riadenie
 • Kritické faktory implementácie, disciplína

Základy kvality, ako riešiť poblémy

 • Systémkvality
 • Pokayoke
 • 8D/QRQC
 • Zberdát a analýza
 • Bainstorming
 • 5 x pečo
 • Analýza príčin a následov 
 • Paretove pravidlo
Majster ako leader (Leadership)
 • Leader vs manager
 • Motívacia
 • Príprava ľudí na zmenu
 • Rôzne štýly vedenia (direktívny, kočovací, podporujúci, delegovanie)
 • Voľba štýlu vedenia na základe diagnostiky rozvoja zamestnanca
 • Koučovanie zamestnancov

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 540 €

Dĺžka kurzu: 4 dni

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 194 *** zobraziť

mobil:
+421 948 681 *** zobraziť

email:
mcervinka@... zobraziť

web: www.leanakademia.sk

Adresa
CG University s.r.o. - Lean Akadémia
Neded 168, Neded Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)