Kurz: IMIDŽ KOUČ - služba

Popis kurzu

V dnešnej dobe sa imidžu pripisuje stále väčšia dôležitosť. To, ako vplývame na ľudí často vyjadruje ich rešpekt a uznanie v pracovnej sfére. Niekedy sa trápime a máme pocit, že zlyhávame v partnerskom živote alebo nám stagnuje kariéra. Nájdime skutočné príčiny, ktoré súvisia s našim vyžarovaním na okolie.  Pomôžeme Vám spoznať samých seba, nájsť svoj štýl a dosiahnuť tak sebavedomie potrebné k úspešnej kariére. Podporíme Vašu atraktivitu, spokojnosť a osobné vyžarovanie nevyhnutné pre harmonické partnerstvo a súkromný život.Obsah kurzu

  • úvodný rozhovor
  • nájdenie príčin neúspechu, či stagnácie
  • klient sám pochopí, čo je pre neho dôležité
  • nastavenie osobného imidžu - správania sa, vzhľadu
  • prvý dojem, psychológia farieb, vhodné oblečenie a styling
  • jednoduché riešenia pretavené do praxe
  • harmónia - imidž - osobnosťKontaktná osoba

Ing. Beáta Mészáros Bendová
+421 904 364 956
bendova@imageconsulting.sk


Organizátor