Detail kurzu

Platobný rozkaz a vymáhanie pohľadávok

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

 1. Systematika rozkazného konania a vývoj právnej úpravy
 • platobný rozkaz, zmenkový a šekový platobný rozkaz a rozkaz na plnenie po rekodifikácii, európsky platobný rozkaz
 • upomínacie konanie a jeho vzťah k platobnému rozkaz
 1. Návrh na vydanie platobného rozkazu
 • náležitosti návrhu a prostriedky procesného útoku
 • osobitosti návrhu v spotrebiteľských veciach
 • postup po podaní návrhu na vydanie platobného rozkaz
 1. Obrana voči platobnému rozkazu a rozhodnutia
 • odpor proti platobnému rozkazu a jeho náležitosti
 • nedostatky odporu a jeho následky
 • odmietnutie odporu a zrušenie platobného rozkaz
 • právoplatnosť a vykonateľnosť platobného rozkazu

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor