Kurz: Využite kariet v koučovaní ako jeden zo spôsobov vizualizácie

Popis kurzu

Srdečne pozývame koučov a poradcov na interaktívny seminár o využití kariet v koučovacom rozhovore.

 

Oboznámite sa a vyskúšate ako používať karty v situáciách ako sú:

 • nadväzovanie kontaktu s klientom
 • kontraktovanie 
 • vyjednávanie a upresnenie zákazky so skupinou a individuálnym klientom pomocou kariet
 • na podporu a rozpoznanie zdrojov klienta
 • na rozoznávanie potrieb klienta (vizualizácia hodnôt /skupiny a jednotlivcov, ako aj skupinových procesov)

Karty s príbehmi využijete pri poznávaní klienta, jeho procesu a odkrývaní tém, formulovaní zákazky, poznávaní jeho životného scenára, jeho spôsobu vzťahovania sa k sebe a k ostatným, spôsobu zvládania prekážok a riešení konfliktov.

Využitie kariet :

 1. v kariérnom poradenstve
 2. v individuálnom poradenstve
 3. v skupinovej práci
 4. v koučingu

Pri koučovaní sa využíva množstvo  techník a postupov, ako čo najefektívnejšie podporiť potenciál klienta k dosiahnutiu stanovených cieľov. Karty slúžia ako ďalšia z možností vizualizácie, ktorá môže pomôcť klientovi verbalizovať pomocou “obrázka, karty” jeho aktuálnu potrebu, cieľ, prostredie a situáciu v ktorej sa nachádza. Využitie kariet je tiež vhodné pri identifikácii hodnôt a zdrojov na základe ktorých klient koná.

Karta sama o sebe nenesie význam, význam vkladá sám klient a pomocou karty (vizualizácie) má možnosť lepšieho uchopenia reality, ako i uchovania si osobného “objavu”. Karty je možné využívať v každej úrovni koučovacieho rozhovoru. V individuálnej ako i v skupinovej diagnostike a  koučovaní.
Obsah kurzu

Seminár je vedený:

formou výkladu teórie, ale najmä formou pozorovania a nácviku intervencií v skupine. Súčasťou sú seba-skúsenostné zážitkové aktivity a práca s kartami rôzneho druhu.

Program:

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 12.00  prednáška
 • 12.00 – 13.00  obed
 • 13.00 – 17.00  prednáška a diskusia

Miesto a termín konania:

  27. mája  2017   Centrum vzdelávania Sapience v Modre

Cena: 120 €

Info a prihlášky na: sapience@sapience.sk,  0911404517