Kurz: Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu

Popis kurzu

OBSAH: Právna úprava upomínacieho konania – zákon č. 307/2016 Z.z. Príslušnosť súdu, predmet sporu, neprípustnosť návrhu Náležitosti návrhu , náležitosti podania Odstraňovanie vád návrhu, odmietnutie návrhu Konanie po vydaní platobného rozkazu – súdny poplatok, vydanie platobného rozkazu, zrušenie platobného rozkazu, doručovanie platobného rozkazu, nedoručenie platobného rozkazu, reakcia žalovaného, náležitosti odporu, odmietnutie odporu, žiadosť o povolenie plnenia v splátkach, rozhodovanie o žiadosti, postup po podaní odporu Iné námietky v konaníCieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor