DETAIL KURZU

Základy štatistickej regulácie procesov - SPC

Od:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Oboznámiť účastníkov kurzu so spôsobilosťou procesov, návrhom a metódami štatistického riadenia výrobných procesov formou regulačných diagramov pre spojité a atributívne znaky. Počas kurzu je používaná metodika slovnej prednášky, obrazovej prezentácie.

Obsah kurzu

Úvod a otvorenie kurzu Prečo štatistické metódy? Zisťovanie spôsobilosti procesu (Cpk, Ppk, Cmk … ) Cyklus zlepšovania procesov a regulácia procesov Regulačne diagramy z dát meraním – pre spojité znaky, Regulačné diagramy z dát porovnávaním – pre atributívne znaky

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu(vedúcim útvarov, riadiacim pracovníkom), ktorí navrhujú a ktorí kontrolujú výrobné procesy.

Certifikát Účastník získa „Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania“. Poznámka k cene

Cena preškolenia je 90,00 EUR bez DPH

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 71
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor