Základy štatistickej regulácie procesov - SPC

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Oboznámiť účastníkov kurzu so spôsobilosťou procesov, návrhom a metódami štatistického riadenia výrobných procesov formou regulačných diagramov pre spojité a atributívne znaky. Počas kurzu je používaná metodika slovnej prednášky, obrazovej prezentácie.

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu(vedúcim útvarov, riadiacim pracovníkom), ktorí navrhujú a ktorí kontrolujú výrobné procesy.

Obsahová náplň

Úvod a otvorenie kurzu Prečo štatistické metódy? Zisťovanie spôsobilosti procesu (Cpk, Ppk, Cmk … ) Cyklus zlepšovania procesov a regulácia procesov Regulačne diagramy z dát meraním – pre spojité znaky, Regulačné diagramy z dát porovnávaním – pre atributívne znaky

Lektor:
Michal Kaščák

Typ a platnosť osvedčenia:
Účastník získa „Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania“.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Barzíková
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť


Adresa
TÜV SÜD Slovakia, Hraničná 2, Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť

web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)