DETAIL KURZU

Základy analýzy systémov merania - MSA

Od:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Oboznámiť účastníkov kurzu s analytickými metódami posudzovania vhodnosti meracích systémov v spoločnosti na základe analýz variability systémov merania. Počas kurzu je používaná metodika slovnej prednášky, obrazovej prezentácie.

Obsah kurzu

Prezentácia účastníkov Úvod a otvorenie kurzu Typy variability – variabilita polohy, variabilita šírky Opakovateľnosť, reprodukovateľnosť GGR Metóda založená na rozpätí RM, Metóda priemeru a rozpätia ARMMetóda ANOVA, Metóda priemeru a rozpätia – delené vzorky Štúdie systémov merania metódou porovnávaním (atributívne znaky), Krátka metóda Metóda analýzy rizík – krížové tabuľky, Metodika detekcie signálu – podľa VDA 5.2

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu, ktorí navrhujú a využívajú meracie procesy v spoločnosti.

Certifikát Účastník získa „Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania“.

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 71
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor