Základy analýzy systémov merania - MSA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Oboznámiť účastníkov kurzu s analytickými metódami posudzovania vhodnosti meracích systémov v spoločnosti na základe analýz variability systémov merania. Počas kurzu je používaná metodika slovnej prednášky, obrazovej prezentácie.

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu, ktorí navrhujú a využívajú meracie procesy v spoločnosti.

Obsahová náplň

Prezentácia účastníkov Úvod a otvorenie kurzu Typy variability – variabilita polohy, variabilita šírky Opakovateľnosť, reprodukovateľnosť GGR Metóda založená na rozpätí RM, Metóda priemeru a rozpätia ARMMetóda ANOVA, Metóda priemeru a rozpätia – delené vzorky Štúdie systémov merania metódou porovnávaním (atributívne znaky), Krátka metóda Metóda analýzy rizík – krížové tabuľky, Metodika detekcie signálu – podľa VDA 5.2

Lektor:
Michal Kaščák

Typ a platnosť osvedčenia:
Účastník získa „Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania“.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Barzíková
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť


Adresa
TÜV SÜD Slovakia, Hraničná 2, Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť

web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)