Bratislava - mestská časť Nové mesto

Efektívna komunikácia v práci aj v živote

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Ciele : dokázať lepšie porozumieť sebe aj druhým v okolí a nastaviť komunikáciu tak, aby bola podpornou a efektívnou. Vedieť odčítať signály neverbálnej aj verbálnej komunikácie a zorientovať sa ako správne reagovať v rôznych situáciách. Dokázať odhadnúť postoje, emócie a správne identifikovať správanie druhých a následne doladiť vlastnú komunikáciu.

Obsahová náplň

Obsah: Čo všetko nám telo dokáže signalizovať a komunikovať Ako dokážeme prečítať emócie a postoje druhých, odhadovanie druhých Viete, čo všetko sa dozviete z podania ruky? Problémové gestá Sebapoznanie – základ úspešnej komunikácie Ako môžeme zvýšiť našu úspešnosť v komunikácii s okolím Gestá a postoje, ktoré otvárajú komunikáciu Prekážky v komunikácii – čo blokuje našu komunikáciu Komunikácia v kancelárii, pracovné stretnutia, verejné vystúpenia… Signály klamania Čo zvyšuje presvedčivosť vo verbálnej komunikácii? Nácvik komunikačných zručností Riešenie problémov z praxe

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)