Bratislava - mestská časť Nové mesto

Budovanie a vedenie tímu – efektívna tímová spolupráca

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tréningu je zvýšenie kohézie tímu v prospech efektívneho dosahovania spoločných cieľov v súlade s víziou a misiou firmy. Účastníci sa naučia pracovať s metódami ako odstrániť svoje slabé a zdokonaliť silné stránky pri budovaní a vedení tímu. Naučia sa rozpoznať jednotlivé osobnostné typy ľudí, prístupy k nim a techniky ich motivácie.

Obsahová náplň

Obsah : Zvýšenie kohézie – sebapoznanie verzus poznanie iných Spoznanie vlastnej tímovej roly Zostavenie efektívneho tímu Nácvik otvorenej komunikácie a riešenia konfliktov v tíme – modelové techniky Vedenie jednotlivcov podľa náročnosti cieľov, kľúče k potenciálu jednotlivých členov tímu Zoznámenie sa s rýchlymi formami psychohygieny

1. alternatíva: Prvý deň účastníci riešia zadané tímové úlohy v prírode pod vedením lektora s natáčaním na videokameru a večerným debrífingom. Úlohy sú zamerané na dosiahnutie vopred dohodnutého cieľa. Ide o úlohy spojené s pobytom v prírode (turistikou), pre ktorých zvládnutie nie sú potrebné mimoriadne fyzické predpoklady a hravo ich zvládne priemerne zdatný človek. Po večeri sa účastníci naučia účinné relaxačné techniky. Na druhý deň sa analyzuje natočený filmový materiál a prebieha nácvik zručností riešením modelových situácií. 2. alternatíva: Počas obidvoch dní účastníci riešia modelové situácie, ktoré sa natáčajú na videokameru. Riešenie modelových situácií sa strieda s facilitovanými diskusiami a krátkymi teoretickými vstupmi lektorov. Dôraz sa kladie na nácvik komunikačných zručností pri vedení tímu. Práca skupiny sa strieda vonku a vnútri objektu podľa počasia. Po večeri je k dispozícii výberová ponuka relaxačných metód.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)