Kurz: Tréning predajných zručností a psychológia predaja, motivačná komunikácia so zákazníkom a úspešné uzatváranie obchodu

Popis kurzu

Ciele: Počas tréningu si účastníci upevnia a precvičia zručnosti, ktoré im umožnia:  vybudovať vzťah postavený na dôvere so zákazníkmi,  zabezpečiť spokojnosť zákazníka, ďalšiu spoluprácu v budúcnosti a referencie,  lepšie vyjednávať a efektívne komunikovať,  zvýšiť a nadobudnúť osobný a profesionálny rast a spokojnosť. Účastníci sa naučia:  ako komunikovať s človekom, ktorý nie je profesionálom v danom odbore, prípadne nevie presne formulovať svoje potreby,  ako komunikovať a zvládať konfliktné situácie, rozvoj zručností na ich zvládanie,  ako zvládať námietky, techniky a návody,  čo zvyšuje presvedčivosť vo verbálnej a neverbálnej komunikácii – ako lepšie zaujať a presvedčiť,  korekcia prípadných chýb v komunikácii a riešenie problémov z praxe.Obsah kurzu

Obsah : Význam komunikácie a jej rozdelenie, druhy neverbálnej komunikácie Vplyv farieb v komunikácii Problémové gestá, signály klamania Odporúčania pre verbálnu komunikáciu Umenie klásť otázky a aktívne počúvanie Asertivita a asertívne techniky Manipulácia Predajný rozhovor Špeciálne cieľové skupiny Zvládanie námietokKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor