Bratislava - mestská časť Nové mesto

Právne minimum pre manažérov

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava
 • Cena: 240 € (200 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava
 • Organizátor: BPM Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár je pripravený pre top manažérov a riadiacich pracovníkov, pracovníkov obchodu, personalistov a všetkých, ktorí k svojej práci potrebujú prehľad a zdokonalenie znalostí, vedomostí a praktických skúseností o základných pravidlách podnikania a zamestnávania na Slovensku (Obchodný zákonník, Zákonník práce…).

Odborné podujatie vedie skúsený lektor a kvalifikovaný odborník z praxe, formou interaktívnej spolupráce s účastníkmi so zameraním na ich konkrétne potreby a požiadavky. Okrem vzdelávacieho charakteru plní podujatie i účel získavania nových kontaktov a tým i vznik nových – vzájomne prospešných obchodných príležitostí.

Obsahová náplň

1 DEŇ

 1. Právne prostredie Slovenskej republiky
 • pramene práva v Slovenskej republike a Európskej únii, zdroje informácií o nich
 • právne odvetvia a ich praktická aplikácia
 1. Základy práva obchodných spoločností
 • formy podnikania v Slovenskej republike,
 • druhy obchodných spoločností a ich charakteristické znaky
 • orgány obchodných spoločností, ich úlohy a právomoci
 • Živnostenský register a Obchodný register
 1. Zmluvné právo I.
 • právna úprava Občianskeho a Obchodného zákonníka, ich aplikácia
 • proces uzatvárania zmlúv, forma zmluvy a jej náležitosti
 • zmena a ukončenie zmluvy, neplatnosť

2. DEŇ

 1. Zmluvné právo II.
 • zmluvné typy v občianskom a obchodnom práve
 • zmluva o budúcej zmluve, memorandum
 • zabezpečovacie prostriedky
 1. Základy pracovného práva
 • druhy pracovnoprávnych vzťahov a rozdiely medzi nimi
 • podstatné a obvyklé náležitosti pracovnej zmluvy
 • skončenie pracovného pomeru
 1. Súdne konania
 • spôsoby vymáhania nárokov v Slovenskej republike
 • druhy súdnych konaní a opravné prostriedky
 • náklady a ďalšie praktické otázky vedenia súdneho konania

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, 83401 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)