Bratislava - mestská časť Nové mesto

Pozitívne myslenie a sebamotivácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Tréning sa realizuje kombináciou zážitkovej metódy a učenia, ktorá zaručuje aktívne zapojenie účastníkov o tréningového procese a tým trvalé výsledky. Lektor používa sebaexploračné techniky zamerané na pozitívne sebahodnotenie, posilnenie sebamotivácie a relaxáciu účastníkov. Tréning sa tiež modeluje na základe ich očakávaní, ktoré sa priamo zapracujú do obsahu tak, aby modelové situácie čo najviac zodpovedali reálnemu životu a praxi účastníkov.

Obsahová náplň

  • Sebapoznanie – moje limity a zdroje
  • Sebahodnotenie s pozitívnou spätnou väzbou
  • Ja a moja motivácia
  • Syndróm vyhoretia a jeho prevencia
  • Možnosti bezprostrednej revitalizácie síl
  • Psychohygiena v pracovnom procese

Lektorka: Ing. Ľubica Karetková. Riaditeľka poradenskej spoločnosti BPM Slovakia, s.r.o. V oblasti vzdelávania dospelých pôsobí už 20 rokov. Rozvíja a tvorí nové vzdelávacie projekty zamerané na rozvoj a zlepšenie komunikačných zručností, posilnenie zdravého sebavedomia a uvedomenia si vlastných síl a potenciálu rozvoja.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)