Bratislava - mestská časť Nové mesto

Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Asertivita, ako jedna zo základných komunikačných schopností, nám môže pomôcť získať primerané sebavedomie, niesť zodpovednosť za svoj život a vlastné rozhodnutia, riešiť nepríjemné situácie a konflikty, primerane bez nátlaku presadiť svoje názory a vyhnúť sa manipulatívnemu jednaniu. Ciele tréningu: Účastníci tréningu si jeho absolvovaním zvýšia svoje schopnosti asertívne komunikovať a riešiť konfliktné situácie, primerane vyjadrovať svoje názory, potreby a pocity v interakcii s inými ľuďmi. Zdokonalia svoje zručnosti v komunikácii asertívnym spôsobom slobodne vyjadriť svoj názor a akceptovať názory ostatných bez kritiky, manipulácie, agresivity s rešpektovaním slobody iných. Pochopia umenie naslúchať iným a spojenie sebaúcty s úctou k druhým.

Obsahová náplň

Obsah tréningu:  Typy komunikácie a správania  Asertívne techniky, práva (aj „nie“ je odpoveď, právo povedať „ja neviem“, „ja ti nerozumiem“, právo zmeniť názor a právo robiť chyby)  Konflikty – typy konfliktov, zdroje, spôsoby riešenia  Modelové situácie komunikácie, hranie rolí, videotréning  Vnútorná sloboda, sebaúcta a zdravá sebadôvera  Akceptovanie rozdielov v názoroch a správaní iných, úcta k druhým ľuďom  Zbavenie sa očakávaní v interakcii s ľuďmi  Prijímanie pochvaly aj kritiky  Nenásilné presadzovanie svojich práv  Jasná, priama komunikácia

Termíny kurzov

22.02.2018

17:00 - 20:00

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 903 885 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Matador Business Centre, Bojnická 3, 82105 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)