Bratislava - mestská časť Nové mesto

Emocionálna inteligencia v manažmente a obchode

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Keďže vo väčšine profesií je potrebné okrem odborných kvalít, inteligencie mať aj vysoký stupeň empatie, je schopnosť vnímať a rozpoznať vlastné a cudzie pocity a vhodne ich použiť vo svojom myslení a konaní nevyhnutná na efektívne manažovanie vzťahov v osobnom i pracovnom živote, na lepšie riadenie ľudí i uzatváranie obchodov. Podľa súčasných vedeckých záverov je emocionálna inteligencia dokonca dôležitejšia pre samotný život a jeho kvalitu ako IQ inteligencie. Ciele: na seminári si účastníci zdokonalia svoje komunikačné schopnosti vyjadriť emócie jasným a bezpečným spôsobom, prakticky sa zapoja do skupinových cvičení, prostredníctvom ktorých sa naučia ako používať svoje vlastné pocity, pocity druhých a empatiu k zlepšeniu vzťahov nielen k druhým doma a na pracovisku, ale predovšetkým k sebauvedomovaniu si vlastných silných stránok a hodnôt.

Obsahová náplň

Obsah:

  • Empatia voči sebe a iným, emocionálna inteligencia, rozdiel IQ a EQ
  • Zaobchádzanie s vlastnými pocitmi, práca s vlastnými emóciami
  • Pochopenie okolia a druhých ľudí, naslúchanie, rozvíjanie empatie
  • Ciele a osobná vízia ako nástroj cieľavedomého života, motivácia seba a iných
  • Zvládanie vzťahov na pracovisku
  • Nástroje na rozvoj emocionálnej inteligencie
  • Redukcia stresu, transformácia negatívnych emócií
  • Rola emócií v manažmente a obchodovaní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.vzdelavame.sk

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)