Bratislava - mestská časť Nové mesto

Ako využiť stres vo svoj vlastný prospech

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Súčasná doba prináša stále nové informácie a poznatky a kladie na nás všetkých čoraz väčšiu záťaž. Stresu sa preto nevyhneme, či sa nám to páči alebo nie. Očakáva sa od nás, že budeme na všetky zmeny reagovať rýchlo a pohotovo, bez akéhokoľvek zaváhania. Často sa stáva, že si pod pretlakom úloh a povinností ťažko ustriehneme hranicu, za ktorou na nás môže čakať depresia či iné civilizačné choroby brániace nám naplno žiť a pracovať. Ciele: Na tréningu sa naučíte so stresom pracovať, rozpoznať ho a eliminovať jeho negatívne dopady na osobný i pracovný život. Na druhej strane tiež spoznáte spôsoby a metódy ako využiť stres ako motivačný a stimulujúci faktor vedúci k pozitívnym zmenám.

LEKTORKA: Mgr. Dagmar Sliacka – Vyštudovala FiF UK v Bratislave, odbor psychológia a vo svojej odbornej príprave sa venovala témam najmä z oblasti ľudských zdrojov, psychológie a personalistiky. Počas svojej vyše 20 ročnej profesionálnej praxi pôsobila v rôznych pozíciách ako metodik, lektor, senior konzultant a neskôr aj na manažérskych pozíciách. V lektorskej činnosti sa zameriava na rôznorodé témy, ale najmä na rozvoj mäkkých zručností, komunikácie, motivácie, prezentačných, obchodných aj manažérskych zručností, zvládanie stresu , rozvoj osobnosti… Účastníkom školení napomáha naučiť sa presadzovať sa efektívne aj v náročnejších situáciách a riešiť konfliktné situácie. Venuje sa taktiež témam z oblasti riadenia ľudských zdrojov a personálnych procesov, firemnej kultúry a aj príprave uchádzačov o zamestnanie.

Obsahová náplň

Obsah:  Syndróm vyhoretia, protektívne faktory vyhoretia  Rizikové faktory vyhoretia  Podprahová a nadprahová záťaž  Snowball – nabaľovanie problémov  7 návykov efektívneho fungovania  Psychohygiena a jej význam v prevencii vyhoretia  Fyziologické mechanizmy vyhoretia a ich prevencia  Techniky odbúravania stresu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 903 885 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Bojnická 3, 82105 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)