LEADERSHIP 2.0

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Leadership 2.0 je unikátne a nové poňatie Leadershipu, ktoré vychádza z nášho presvedčenia, že „do procesu vedenia ľudí vstupuje vo veľkej miere to, aké kvality máme, ako sme si vedomí samých seba a ako toto sebauvedomenie využívame v každodennej práci. Veríme, že ak chceme dobre viesť ľudí, potrebujeme najprv dobre poznať seba samých, to, čo vyhovuje nám a je nám prirodzené. Až následne môžeme pochopiť motívy spávania iných ľudí a teda ich vedieť viesť.“

Cieľová skupina

  • manažéri
  • vedúci oddelení
  • lídri tímov
  • projektoví manažéri
  • majitelia firiem

Obsahová náplň

Leadership 2.0 vychádza z metodológie LUMINA LEARNING. Jej nástroj LUMINA SPARK prostredníctvom inovatívnych psychometrických nástrojov meria 24 kvalít osobnosti v rámci pracovného prostredia, pracovných rolí a pozícií. Lumina pomáha lídrom spoznať ich kvality, pochopiť ich a definovať potenciál na ďalší rozvoj.

Tréning je vedený interaktívnou formou, s množstvom praktických príkladov a cvičení na pochopenie jednotlivých aspektov a kvalít osobnosti.

Na konci prvého dňa každý z účastníkov obdrží osobnú správu (profil) LUMINA SPARK.

Druhý deň budeme hľadať vlastný štýl vedenia ľudí a vychádzať budeme z osobných správ a kvalít jednotlivých účastníkov.

Zameriame sa najmä na:

  • prijímanie a dávanie spätnej väzby,
  • na motiváciu a vnútornú motiváciu
  • na komunikáciu (aby ma nasledovali)
  • na budovanie vlastných líderských zručností.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Nikola Sedláčková
tel:
+421 907 403 *** zobraziť

mobil:
+421 907 403 *** zobraziť

email:
nikola@... zobraziť


Adresa
Facility System Hub - Priemyselný park Trenčín, www.fsh.sk, 911 01 Trenčín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 907 403 *** zobraziť

mobil:
+421 907 403 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.eventive.sk

Adresa
eventive, s. r. o .
M. Turkovej 1731/46, Trenčín Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)