Kurz: Zákon a prax - Verejné obstarávanie pre dodávateľov

Popis kurzu

Prešiel rok od začatia účinnosti nového zákona o verejnom obstarávaní – zodpovedajú Vaše ponuky novým pravidlám a požiadavkám zadávateľov? Viete si chrániť svoje práva v procesoch verejného obstarávania? Okrem vysvetlenia aplikácie zákonných inštitútov aj skúsenosti z praxe. Proti schránkový zákon – najdôležitejšie body, ktoré musíte ovládať. Znova a znova – JED v praxi a poukážeme na najčastejšie chyby, problematický inštitút – konflikt záujmov a jeho identifikácia, koordinované správanie vo verejnom obstarávaní, možnosti účasti hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní a povinnosti z toho vyplývajúce. Verejné obstarávanie a zmena komunikácie s orgánmi verejnej moci – elektronické schránky. „Právo patrí bdelým“ – ochrana Vašich záujmov v procesoch verejného obstarávania.Obsah kurzu

  • Proti schránkový zákon – najdôležitejšie ustanovenia a vzťah k zákonu o verejnom obstarávaní.
  • Prehľad príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, najnovšie poznatky z praxe, problematické oblasti a riešenia.
  • Konflikt záujmov a jeho identifikácia, predbežné trhové konzultácie, etické zásady vo verejnom obstarávaní, koordinované správanie uchádzačov a jeho odhaľovanie.
  • Formy účasti hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní a práva a povinnosti z toho vyplývajúce – podmienky účasti – ich preukazovanie, samoočisťovací mechanizmus, JED výhody a nevýhody jeho použitia pre záujemcov/uchád­začov/subdodá­vateľov/iné osoby, aktualizácia dokladov v zozname hospodárskych subjektov, spoluzodpovednosť subdodávateľov, povinnosti uchádzačov.
  • Ochrana záujmov záujemcov/uchád­začov/ dodávateľov.
  • Všetko smeruje k elektronizácii.
  • Príklady z praxe.
  • Vaše problémy a otázky.Cieľová skupina

Kurz je určený podnikateľom, ktorí vystupujú na strane uchádzača vo verejnom obstarávaníPoznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obedKontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk


Organizátor