Bratislava

Zákon a prax - Verejné obstarávanie pre dodávateľov

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Astrová 2/A, Otidea, s.r.o. Bratislava
 • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obed
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Prešiel rok od začatia účinnosti nového zákona o verejnom obstarávaní – zodpovedajú Vaše ponuky novým pravidlám a požiadavkám zadávateľov? Viete si chrániť svoje práva v procesoch verejného obstarávania? Okrem vysvetlenia aplikácie zákonných inštitútov aj skúsenosti z praxe. Proti schránkový zákon – najdôležitejšie body, ktoré musíte ovládať. Znova a znova – JED v praxi a poukážeme na najčastejšie chyby, problematický inštitút – konflikt záujmov a jeho identifikácia, koordinované správanie vo verejnom obstarávaní, možnosti účasti hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní a povinnosti z toho vyplývajúce. Verejné obstarávanie a zmena komunikácie s orgánmi verejnej moci – elektronické schránky. „Právo patrí bdelým“ – ochrana Vašich záujmov v procesoch verejného obstarávania.

Cieľová skupina

Kurz je určený podnikateľom, ktorí vystupujú na strane uchádzača vo verejnom obstarávaní

Obsahová náplň

 • Proti schránkový zákon – najdôležitejšie ustanovenia a vzťah k zákonu o verejnom obstarávaní.
 • Prehľad príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, najnovšie poznatky z praxe, problematické oblasti a riešenia.
 • Konflikt záujmov a jeho identifikácia, predbežné trhové konzultácie, etické zásady vo verejnom obstarávaní, koordinované správanie uchádzačov a jeho odhaľovanie.
 • Formy účasti hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní a práva a povinnosti z toho vyplývajúce – podmienky účasti – ich preukazovanie, samoočisťovací mechanizmus, JED výhody a nevýhody jeho použitia pre záujemcov/uchádzačov/subdodávateľov/iné osoby, aktualizácia dokladov v zozname hospodárskych subjektov, spoluzodpovednosť subdodávateľov, povinnosti uchádzačov.
 • Ochrana záujmov záujemcov/uchádzačov/ dodávateľov.
 • Všetko smeruje k elektronizácii.
 • Príklady z praxe.
 • Vaše problémy a otázky.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea, s.r.o. Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)