Bratislava

Hodnotenie zamestnancov

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Astrová 2/A, Otidea, s.r.o. Bratislava
 • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obed
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť Vás pripraviť podklady k hodnoteniu, navodiť príjemnú atmosféru a viesť hodnotiaci rozhovor k zamýšľaným cieľom. Zdokonalíte sa v poskytovaní spätnej väzby i zvládaní prípadných konfliktných alebo emočne vypätých situácií tak, aby hodnotený zamestnanec Vaše hodnotenie prijal a neskončil demotivovaný.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých vedúcich pracovníkov, HR management a personálne útvary

Obsahová náplň

 • Hodnotenie zamestnancov ako komplexný proces (postup, efektívne kroky, úskalia)
 • Analýza pracovného miesta a stanovenie kritérií pre hodnotenie = základ kvalitného hodnotenia
 • “Ideálny zamestnanec”
 • Hodnotiaci formulár a jeho náležitosti
 • Škálovanie a hodnotiace stupnice
 • Osobnosť hodnotiteľa (autorita, komunikácia, reč tela, potrebné zručnosti)
 • Príprava na hodnotenie (zamestnanca aj hodnotiteľa) – podklady, informácie, pozvánka, zásady prípravy
 • Hodnotiaci rozhovor
 • Otázky pri hodnotení
 • Prostredie na hodnotenie
 • Spätná väzba, 360°
 • Hodnotiaca komisia
 • Prieskum spokojnosti zamestnancov s hodnotiacim procesom (vytvorenie jednoduchého dotazníku)
 • Zvládanie problematických zamestnancov
 • Pravidlá a chyby hodnotenia
 • Kariérne plánovanie
 • Motivačná matica
 • Cafeteria systém

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea, s.r.o. Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)