Bratislava

Prax základnej finančnej kontroly v štátnej správe a samospráve

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Astrová 2/A, Otidea, s.r.o. Bratislava
 • Cena: 114 € (95 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obed
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár sa venuje praktickej realizácii základnej finančnej kontroly v prostredí verejnej správy s definovaním jej náležitostí a zároveň informácií z kontrolnej praxe. Súčasťou seminára je objasnenie finančných operácií vo verejnej správe v nadväznosti na správne a úplné overenie základnou finančnou kontrolou. Bližšie sa seminár venuje dodržaniu zásady „kontroly štyroch očí“ a prípadom konfliktov v pri výkone finančnej kontroly. Účastníkom sú prezentované najčastejšie finančné operácie alebo ich časti a dodržanie súladu s kritériami v zmysle zákona podľa výkonu v praxi v roku 2017. Zároveň sa seminár bližšie venuje podpisovému oprávneniu za výkon základnej finančnej kontroly a možnostiam spracovania interných smerníc. Súčasťou seminára je i metodická pomoc k spracovaniu internej smernice.

Súčasťou seminára je i prezentácia publikácií lektora, a to:

 • Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe (vydané v januári/-februári 2016)
 • Praktický sprievodca pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania (vydané v máji 2016)

Cieľová skupina

Seminár je určený pre zamestnancov zodpovedných za overenie finančných operácií z prostredia verejnej správy (ekonómovia, mzdári, zamestnanci zodpovední za zverený majetok, zásoby, či finančnú hotovosť, personalisti, účtovníci, kontrolóri, štatutári a riaditelia, prednostovia a ďalší)

Obsahová náplň

 • Základné zásady finančnej kontroly
 • Finančné operácie vo verejnej správe
 • Hromadný výkon finančnej kontroly
 • Vzťah základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly
 • Podpisy zamestnancov/štatutárov pri výkone základnej finančnej kontroly
 • Spracovanie interných vzorov a smerníc pre výkon finančnej kontroly
 • Diskusia a zhrnutie
 • Záver

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea, s.r.o. Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)