Kurz: Motivácia zamestnancov s Olgou Franců

Popis kurzu

Viete, čo motivuje Vašich zamestnancov k lepším výkonom v práci? Nie vždy je to o peniazoch. Ako správne motivovať a akými prostriedkami? Niektoho motivujú peniaze, zvýšenie platu, iného pochvala, slová uznania a ocenenie… Viete, čo funguje na Vašich ľudí? A čo s demotivovanými zamestnancami? Je šanca ich opäť získať? Má to zmysel? Príďte si po cenné rady a skúsenosti z praxe!

Cieľom seminára je lepšie porozumieť ako funguje motivácia, pochopiť jednotlivé motivačné nástroje a naučiť sa ich využívať v praxi. Účastníci sa oboznámia s vnútornou a vonkajšou motiváciou, s princípmi finančnej a nefinančnej motivácie, čo najčastejšie motivuje zamestnancov, čo funguje v praxi a za akých podmienok.Obsah kurzu

 • Čo je motivácia
 • Motivačné teórie
 • Základné motívy spokojnosti v zamestnaní
 • Nefinančná motivácia
 • Finančná motivácia
 • Motivácia podľa typológie
 • Vnútorná a vonkajšia motivácia
 • Pozitívna a negatívna motivácia
 • Motivácia jednotlivcov, motivácia tímov
 • Demotivátory
 • Motivačný rozhovor
 • Koho úlohou je motivovať
 • Motivácia a stimulácia
 • Motivačné nástrojeCieľová skupina

Kurz určený pre vedúcich pracovníkov, personalistov, vedúcich HR oddelení, manažérov, majiteľov firiem, riaditeľov a všetkých, ktorí majú zodpovednosť a profitujú z potenciálu svojich zamestnancov.Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obed, ktorý môžete využiť v okolitých reštauráciáchKontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk


Organizátor