Bratislava - mestská časť Nové mesto

Spotrebiteľské zmluvy - aktuálne otázky ich aplikácie a neprijateľné zmluvné podmienky a praktiky.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom praktického seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou problematikou spotrebiteľských zmlúv.

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

Obsahová náplň

Ochrana spotrebiteľa – zmluvná spravodlivosť – dobré mravy;

Inštitút spotrebiteľských zmlúv a neprijateľné zmluvné podmienky – pojmové znaky a podstata inštitútu;

Dodávateľ – spotrebiteľská zmluva – Spotrebiteľ;
Občiansky zákonník – transpozície smernice 93/13/EHS;
Štandardná zmluvná podmienka;
Individuálne dojednanie;
Najfrekventovanejšie neprijateľné zmluvné podmienky (NZP);
Súdna kontrola štandardných zmluvných klauzúl;
NZP a nekalé obchodné praktiky – súvislosti;
Najfrekventovanejšie nekalé obchodné praktiky;
Spotrebiteľské úvery a iné úvery a pôžičky poskytované spotrebiteľom – zmluvné podmienky;
Odplata, poplatky, súlad s dobrými mravmi;
Rozhodcovská doložka a hľadiská jej posúdenia;
Právoplatný rozhodcovský rozsudok;
Výkon rozhodcovského rozsudku v exekúcii;
Judikatúra slovenských a európskych súdov vo sfére ochrany pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami;
Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
lkaretkova@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)