Bratislava - mestská časť Nové mesto

Právne vzťahy k nehnuteľnostiam

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

a) Druhy vecných práv a typy nehnuteľností

  • druhy vecných práv v slovenskom právnom systéme, podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo, vecné práva k cudzej veci
  • typy nehnuteľností a ich identifikácia
  • zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, údaje obsiahnuté v liste vlastníctva

b) Podielové spoluvlastníctvo, jeho vznik a zánik

  • spoluvlastnícky podiel a práva a povinnosti s ním spojené
  • hospodárenie so spoločnou vecou a prevod spoluvlastníckeho podielu
  • spôsoby vytvorenia podielového spoluvlastníctva, zrušenie a vyporiadanie

c) Prevod vlastníckeho práva nehnuteľnostiam

  • formy prevodu vlastníckeho práva – kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva
  • identifikácia zmluvných strán v zmluvách o prevode
  • náležitosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva k bytu
  • typické zmluvné doložky v kúpnej zmluve

JUDr. Juraj Kotrusz: pôsobí ako advokát v Nitre a partner v advokátskej kancelárii KOTRUSZ – BENČÍK, s.r.o. V rámci právnej praxe sa venuje najmä sporovej agende a zastupovaniu v súdnom konaní. Popri advokátskej praxi prednáša a lektoruje odborné podujatia – školenia, workshopy a konferencie v rôznych oblastiach obchodného a občianskeho práva a anglickej právnej terminológie. Od prijatia legislatívneho znenia nových civilných procesných kódexov sa intenzívne zaoberá analýzou a prednáškam z oblasti Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a ich porovnaniu s doterajšou právnou úpravou a praktickými otázkami ich budúcej aplikácie.

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností

Termíny kurzov

14.11.2017

09:30-14:30

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)