Bratislava - mestská časť Nové mesto

Právne vzťahy k nehnuteľnostiam

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava
 • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľava
 • Organizátor: BPM Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

a) Druhy vecných práv a typy nehnuteľností

 • druhy vecných práv v slovenskom právnom systéme, podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo, vecné práva k cudzej veci
 • typy nehnuteľností a ich identifikácia
 • zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, údaje obsiahnuté v liste vlastníctva

b) Podielové spoluvlastníctvo, jeho vznik a zánik

 • spoluvlastnícky podiel a práva a povinnosti s ním spojené
 • hospodárenie so spoločnou vecou a prevod spoluvlastníckeho podielu
 • spôsoby vytvorenia podielového spoluvlastníctva, zrušenie a vyporiadanie

c) Prevod vlastníckeho práva nehnuteľnostiam

 • formy prevodu vlastníckeho práva – kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva
 • identifikácia zmluvných strán v zmluvách o prevode
 • náležitosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva k bytu
 • typické zmluvné doložky v kúpnej zmluve

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel: +421 2/202 000 78
mobil: +421 905 172 880
e-mail: bpm@bpm-educat.com

Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/202 000 78
mobil: +421 905 172 880
email: bpm@bpm-educat.com
web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape