Bratislava

IFRS 15 - Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi - IFRS 16 Leasingy - Novinky v IFRS - Príklady a prípadové štúdie na aplikáciu IFRS v praxi -

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz je zameraný na riešenie praktických situácií, ktoré môžu nastať pri aplikácií IFRS v slovenskom prostredí. Účastníci sa zoznámia najmä s dvoma novými štandardmi – IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi a IFRS 16 Leasingy.

Cieľová skupina

Absolventi základných kurzov IFRS. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov v oblasti IFRS.

Obsahová náplň

  • IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi bude účinnosti od 1. januára 2018 a nahradí pôvodné štandardy pre vykazovanie výnosu – IAS 11 Stavebné zmluvy (Dlhodobé zákazky) a IAS 18 Výnosy.
  • IFRS 16 Leasingy vstúpia v účinnosť 1. januára 2019 a základným spôsobom zmenia vykazovanie leasingov, konkrétne na strane nájomcov.
  • Problematika bude vysvetlená na príkladoch a prípadových štúdiách, ktoré budú zamerané najmä na nové štandardy, na vysvetlenie rozdielov oproti pôvodnej úprave a dopady, ktoré tieto zmeny prinesú.

Lektorka: Doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA

Žije dlhodobo vo Veľkej Británii. V roku 2011 zastávala pozíciu Academic Fellow v rámci Vzdelávacej sekcie IFRS Foundation v Londýne, kde sa priamo podieľala na tvorbe Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (IFRS) a podpore ich celosvetového uplatnenia. Od roku 2012 prednáša Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva na Anglia Ruskin University (Cambridge a Chelmsford). Odbornej verejnosti v Českej a Slovenskej republike je známa svojou rozsiahlou publikačnou činnosťou. Pri svojich návratoch domov je stále aktívna v rámci prednáškovel činnosti na tému IFRS.

Termíny kurzov

19.12.2017 - 20.12.2017

1920122017

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 14 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ladislav Rau
tel:
+421 2/634 523 *** zobraziť

mobil:
+421 904 683 *** zobraziť

email:
mentis@... zobraziť


Adresa
851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/634 523 *** zobraziť

email:
mentis@... zobraziť

web: www.mentis.sk

Adresa
MENTIS s.r.o.
Pečnianska 3, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)