IAS/IFRS - Medzinárodné štandardy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Čo vás na kurze čaká? Kurz vám poskytne úvod do problematiky IAS/IFRS s dôrazom na odlišnosti medzi účtovnou metodikou podľa slovenských účtovných štandardov.

Lektorka má bohaté skúsenosti s IAS/IFRS štandardmi z viacerých spoločností so zahraničnou kapitálovou účasťou. Na kurze vám vysvetlí štruktúru výkazov účtovnej závierky, prvý prevod na IFRS a prevodový mostík, princípy retrospektivity pri zmenách účtovných politík.

Časť kurzu bude venovaná použitiu rôznych modelov oceňovania dlhodobého

Cieľová skupina

Stretli ste sa pri účtovníckej praxi s IAS/IFRS len okrajovo? Kurz je pripravený tak, aby ste po jeho absolvovaní získali ucelený pohľad na problematiku IAS/IFRS a základné štandardy. Vedomosti využijete najmä ak pracujete v oblasti účtovníctva, výkazníctva, controllingu, daní a vnútornej kontroly účtovných jednotiek.

Obsahová náplň

majetku a problematike zníženia hodnoty majetku.

Kurz je plný praktických príkladov, aby ste sa naučili aplikovať komplexné znalosti IAS/IFRS noriem v slovenskom podnikateľskom prostredí a riešiť reálne prípady.

Detailný obsah kurzu:

 1. História a koncepčný rámec medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS
 2. Použitie IAS/IFRS v podmienkach slovenskej legislatívy
 3. IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky
 4. IAS 7 – Výkazy peňažných tokov
 5. IAS 8 – Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby
 6. IAS 10 – Udalosti po vykazovanom období
 7. IAS 16 – Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
 8. IAS 17 – Lízingy
 9. IAS 40 – Investície do nehnuteľností
 10. IAS 38 – Nehmotný majetok
 11. IAS 36 – Zníženie hodnoty majetku
 12. IAS 2 – Zásoby
 13. IAS 11 – Zákazková výroba
 14. IAS 18 – Výnosy
 15. IAS 37 – Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva
 16. IAS 23 – Náklady na úvery a pôžičky

Všetky potrebné materiály sú zahrnuté v cene.

Rozsah kurzu 25 vyučovacích hodín

Ako hodnotia kurz doterajší absolventi?Peter Majtán: “Kurz splnil všetky moje očakávania, tak ako všetky kurzy v Jaspise. Pani lektorka bola naozaj veľmi milá, ústretová, vedela reagovať na všetky naše otázky.”

Martina Romanová: “Teória spojená s praktickými príkladmi, čo pomohlo k pochopeniu problematiky. Lektorka mala kvalifikovaný výklad a zodpovedala rôzne otázky z praxe.”

Ostaňme v kontakte aj na Facebooku Pravidelne dokumentujeme atmosféru na kurzoch, ako to u nás vyzerá a čím Agentúra Jaspis práve žije.

Termíny kurzov

02.10.2017 - 04.10.2017

pondelok + utorok + streda od 8:30 do 15:30

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 25 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Nela Smandrová
tel:
+421 2/554 225 *** zobraziť

mobil:
+421 948 399 *** zobraziť

email:
jaspis@... zobraziť


Adresa
Škultétyho 5, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/554 225 *** zobraziť

mobil:
+421 948 399 *** zobraziť

email:
jaspis@... zobraziť

web: www.jaspis.sk

Adresa
Agentúra JASPIS s.r.o.
Škultétyho 5, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)