Kurz: Intenzívny kurz nemeckej obchodnej korešpondencie

Popis kurzu

Zvýšiť kvalifikáciu účastníkov kurzu v  oblasti prípravy obchodných textov v nemeckom jazyku .Obsah kurzu

 • Forma nemeckého obchodného listu
 • Dopyt
 • Ponukový list
 • Objednávkový list
 • Potvrdenie objednávky
 • Žiadosť o kreditné informácie
 • Úverové informácie
 • Oznámenie, oznámenie o dodaní, účet
 • Potvrdenie o príjme tovaru a avízo o platbe
 • Meškanie dodávky - upomienka
 • Meškanie dodávky - odpoveď na upomienku
 • Sťažnosť
 • Odpoveď na sťažnosť
 • Omeškanie platby - upomienka
 • Omeškanie platby - odpoveď na upomienku
 • Zástupcovia v cudzineKontaktná osoba


+421 911 334 598
vik@vik.sk